خانه

بازديد از موزه ي هنرهاي تجسمي بانك پاسارگاد رايگان است و راهنمايان موزه پاسخگوي شما براي توضيح درباره آثار خواهند بود.

شما مي توانيد براي ديدن نشاني، شماره تلفن و ساعات كار موزه به صفحه ي "تماس با ما" مراجعه نماييد.